سایه چشم برای دختران زیبا

تبادل لینک - لطفا ما را با نام - سایه چشم - لینک کنید سپس در قسمت نظرات خبر دهید تا ما شما را لینک کنیم

قبل از آرایش چشم هاداشتن نگاهی درخشان و جذاب بستگی به تعادل خط ابروها و آرایش متناسب با چشمان شما دارد.
همه چشم ها به یک طریق آرایش نمی شوند و هر چشم به واسطه شکل و فرم خود آرایش مخصوص خود را دارد.
با دقت به فرم چشمان خود نگاه کنید.
چشمان شما به هر شکل و فرمی که باشند، شما میتوانید از جدول زیر جهت تشخیص و یادگیری فنون و رازهای زیباتر شدن آنها استفاده کنید.
به طور کلی پلک متحرک باید کمتر دیده شود و استفاده از رنگهای روشنتر به منظور وسعت دادن به نگاهتان دارای اهمیت خاصی است.
به یاد داشته باشید که در مرحله آخر با یک قلم مو خط بین دو سایه تیره و روشن را محو کنید.

چه رنگی را استفاده کنیم؟

 چشم های بادامی :
روی پلک متحرک :  سایه متوسط که به طرف قوس ابرو کاهش می یابد
دو تای پلک :  سایه روشن زیر ابروها
روی قوس ابرویی :  سایه تیره که اثرش رو به بیرون محو میشود
روی خط مژه ها : در چشمهای فرورفته پلک متحرک کمی قابل دیدن است

چشم های فرو رفته :
روی پلک متحرک : 
سایه روشن
دو تای پلک : سایه متوسط بالای دو تای پلک که به دو طرف کاهش پیدا می کند
روی قوس ابرویی  : سایه روشن ابروها
روی خط مژه ها : سایه تیره با اثری ظریف هم سطح مژه ها

چشم های برجسته :
روی پلک متحرک :  
سایه روشن یا متوسط
دو تای پلک : سایه متوسط و سایه تیره که در یک سوم بیرونی کاهش میابد
روی قوس ابرویی  : سایه روشن
روی خط مژه ها : سایه تیره که اثرش رو به بیرون محو میشود

چشم های نوع آسیایی :
روی پلک متحرک :  
سایه روشن یا متوسط که به طرف قوس ابرو کاهش می یابد
دو تای پلک :  سایه روشن یا متوسط
روی قوس ابرویی  :  سایه تیره با اثری ضخیم و محو شده با تاکید بر گوشه های خارجی چشم.
روی خط مژه ها : در چشمهای برجسته پلک متحرک خیلی قابل دیدن است.

 

http://hamkaran.biz/images/hshablon.gif